Historie Městských zásahů

Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy: rozhodli se nečekat na zadání z vnější a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli – bez nároku na honorář – řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.

Původní koncept architektů Valló a Sadovského z roku 2008 motivoval týmy a jednotlivce na Slovensku a v Česku, aby vytvořili dosud kolem 800 návrhů na zlepšení celkem 17 měst.

Spolupořadatel Městských zásahů Brno 2016

logo-TICmB

Jaké zásahy probíhaly v roce 2016 v ulicích Brna?

Září

ulice Nádražní
Hlavas BEZ AUT
Hlavas BEZ AUT
Umístění na mapě

Autor:

Okamžitý zásah:

22.9. v rámci Týdne mobility proběhne jednodenní uzavření ulice Nádražní pro automobilovou dopravu. Tento městský zásah pořádáme ve spolupráci s Odborem dopravy, DPMB, Rekola a další… Cílem je poukázat na nedostatky tohoto extrémně vytíženého prostoru a současně umožnit lidem zažít přednádraží jiným, příjemným způsobem.

Návrh trvalé změny:

cyklostezka Opuštěná
Urban Dynamics B
Urban Dynamics B
Umístění na mapě

Autor:

KOGAA Studio

Okamžitý zásah:

V rámci této lokality bychom chtěli představit městský zásah 3. kategorie, který by nejenom upozornil na potenciál aktivace nefunkční infrastruktury, ale především by již řešil extenzi dané cyklostezky a zvýšení efektivity přiléhajícího kancelářského klastru.

Návrh trvalé změny:

Přejezd pro kola přes kolejnice vlečky u křižovatky ulice Opuštěná a Uhelná.

Odkaz na Facebook

Nábřeží Svitavy
Svitava pod parou
Svitava pod parou
Umístění na mapě

Autor:

Kristýna Smržová, Roman Zmrzlý, Igor Serenčko

Okamžitý zásah:

Písek, České Budějovice, Pardubice, Praha, Karlovy Vary. Města, která mají své řeky více, či méně v centru. Brno to štěstí nemělo a neumí své řeky využít. Historicky byly obě řeky mimo centrum a tak je logicky je obestavělo fabrikami. Dnes už továrny nefungují a město se rozrůstá a příblížilo se k řekám. Tak chceme rozžít pozapomenuté místa kolem řeky Svitavy a ukázat, že i Brno může mít své nábřeží. A také přívětivý “koridor” pro pěší a cyklistickou dopravu spojující sever a jih Brna.

K rozžití nám poslouží parní vlak Posvitavský expres. Ale nejen jako atrakce. Chceme netradičním způsobem oživit historické tratě, železniční infrastrukturu a prostor, který zaujímá…

Návrh trvalé změny:

Návrhem se dotýkáme hojně rozebíraného brněnského problému a tím jsou nábřeží. Zde konkrétně Svitavské nábřeží a jeho vlečka. Nás ale více zajímá další přehlížené, nejen brněnské téma, a tím je chátrající železnice. Jelikož není v našich silách tuto problematiku v rámci zásahu vyřešit, tak na ni chceme upozornit festivalem. Ten by se měl uskutečnit na severním konci zdejší vlečky na konci září 2016. Jeho součástí by měla být : kavárna, grilování, letní kino, prohlídky a jízdy vlakem, program pro děti, hudba atp.

Odkaz na Facebook

park na Moravském náměstí
Ptákoviny?
Ptákoviny?
Umístění na mapě

Autor:

Hana Rejmanová

Okamžitý zásah:

Asi 5 různých, barevně natřených ptačích budek v parku na Moravském náměstí.

Návrh trvalé změny:

Ptačí populace je ohrožena znečištěním půdy/vody/vzduchu i ztrátou přirozeného prostředí, jako jsou remízky nebo nestříhané keřové pásy. Také zoufale chybí staré stromy vhodné k hnízdění. Zkusíme pomoci? Do každého parku a na každou zahrádku budku? Nebo dvě? Ještě víc? Pojďme do toho!

ústí tř. kpt. Jaroše do Lužánek
Z Jarošky do Lužánek
Z Jarošky do Lužánek
Umístění na mapě

Autor:

Zdarchitekti

Okamžitý zásah:

Chceme umožnit plynulý průchod pěších v ose třídy kpt. Jaroše do Lužánek/ zklidnit dopravu/ nejezdit vlevo/ nekličkovat mezi auty/ důstojně vstoupit do parku Zásahem bude dočasné dopravní omezení tak ,aby byl umožněn průchod pěších v ose ulice do parku. Zásah bude spojen s happeningem, který se bude odehrávat na obou spojovaných stranách.

Návrh trvalé změny:

Třída kapitána Jaroše, jako významná urbanistická a zelená osa, by měla přirozeně vyústit do Lužáneckého parku. Návrh umožní bezpečnou cestu pěších a cyklistů po této ose.

Odkaz na Facebook

Říjen

Lerchova ulice
Lerchova otevřeno všem
Lerchova otevřeno všem
Umístění na mapě

Autor:

Irena Greplová, Denisa Hobžová

Okamžitý zásah:

Jednodenní minifestival, který se se bude konat 8. 10. 2016 od 14:00 do 21:00 hod v prostorách před bývalým vojenským areálem na Lerchově 62.
Program minifestivalu:

  • Hudební koncerty skupiny Hrochansony a další
  • Vystoupení Divadla Facka
  • Zábava pro děti
  • Minitržiště
  • Občerstvovací stánek Tři Ocásci
  • Sousedské poklábosení
  • Během festivalu budou na ploty areálu připevněny návrhy možného budoucí využití prostoru.

Návrh trvalé změny:

Zpřístupnění zpustlého vojenského areálu na Lerchově veřejnosti a jeho využití jako společenské centrum Masarykovy čtvrti.

Malinovského nám. před Domem umění
Postindustriální město na východ od centra
Postindustriální město na východ od centra
Umístění na mapě

Autor:

Luboš Františák / ŠEF architekti / FA VUT v Brně

Okamžitý zásah:

Poster na Malinovského náměstí a komentovaná prohlídka místa návrhu pro veřejnost v 17hod.
Cílem tohoto zásahu je vytvořit příležitost pro vzájemnou komunikaci, nové spolupracující společenství, vstřebávání a následné aplikování získaných podnětů. Nové zadání definuje současné potřeby, i jaké město bychom v této lokalitě chtěli a mohli mít. Chceme zde navázat na hrdou minulost města. Autoři návrhů budou propojovat rozpadlou urbánní strukturu a odstraňovat nejen fyzické bariéry. Výsledkem našeho snažení bude návrh domů a veřejných prostorů, které budou otiskem naší doby v obrazu města.

Návrh trvalé změny:

Urbanistická (územní) studie – Postindustriální město na východ od centra.

Předprostor Pedagogické fakulty v Brně na ulici Poříčí
Předprostor Pedagogické fakulty v Brně na ulici Poříčí
Předprostor Pedagogické fakulty v Brně na ulici Poříčí
Umístění na mapě

Autor:

Thomaspierre architects – Pavlovský+Kubačka a studenti ARC FAST VUT v Brně

Okamžitý zásah:

Dočasný zásah zahrnuje uzavření části ulice Poříčí (propojka na ulici Křížovou) a zrušení kolmého parkování na jeden den. Tato uzavírka umožní propojit chodník a silnici s nevyužitým zeleným ostrůvkem. Chceme zde upozornit, že každá veřejná budova si zaslouží svůj vlastní předprostor, který se stává místem pro setkávání uživatelů budovy i náhodných kolemjdoucích.

Návrh trvalé změny:

Cílem je vytvořit nástupní prostor před hlavním vstupem Pedagogické fakulty v Brně. Navrhujeme zcela zrušit dopravní komunikaci (propojku na ulici Křížovou s parkovištěm) a udělat z ní veřejné a bezpečné místo s lavičkami, stojany na kola a zelení.

Odkaz na webové stránky.

Schodiště Nové sady
Schodiště Nové sady
 Schodiště Nové sady
Umístění na mapě

Autor:

Pavel Korbička

Okamžitý zásah:

Kultivace nevzhledného svahu mezi ulicemi Nádražní a Bašty u tramvajové zastávky Nové sady. Předmětem kultivace je proměna svahu do podoby schodiště, které by vytříbeným způsobem navazovalo na parkovou úpravu Denisových sadů, bylo ideální spojnicí s tramvajovou zastávkou i vyhledávaným místem k letní relaxaci. Návrh počítá se zachováním všech vzrostlých stromů na tomto svahu.

Návrh trvalé změny:

Propojení ulic Nádražní s ulicí Bašty.

autobusový terminál Brno-Benešova
Happening pod vlaštovkami aneb Resuscitace části okružní třídy
Happening pod vlaštovkami aneb Resuscitace části okružní třídy
Umístění na mapě

Autor:

Pavel Barták

Okamžitý zásah:

Happening.

Návrh trvalé změny:

Oživení-zušlechtění oblasti Benešovy třídy v rámci brněnské okružní třídy.

parkoviště naproti hotelu Grand
Zaparkování sochy aneb Resuscitace části okružní třídy
Zaparkování sochy aneb Resuscitace části okružní třídy
Umístění na mapě

Autor:

Pavel Barták, Ladislav Vlna

Okamžitý zásah:

Umístění sochy namísto automobilu.

Návrh trvalé změny:

Návrh GALERIE RICHARDA ADAMA.

Benešova ulice
Obnovení aleje aneb Resuscitace části okružní třídy
Obnovení aleje aneb Resuscitace části okružní třídy
Umístění na mapě

Autor:

Pavel Barták

Okamžitý zásah:

Dočasné umístění přenosné aleje stromů.

Návrh trvalé změny:

Obnovení historické aleje na Benešově třídě.

Mendlovo náměstí
Pop-up městský mobiliář
Pop-up městský mobiliář
Umístění na mapě

Autor:

Martin Kopecký

Okamžitý zásah:

Vytvoření funkčního prototypu skládacího městského mobiliáře. Objekt je kotven ke stěně a ve složené poloze nezabírá téměř žádný prostor. Mobiliář využívající tento princip může mít různé funkce – od jednoduchého posezení po nouzové přístřeší pro lidi bez domova apod.

Návrh trvalé změny:

Přístřešek pro nouzové přespání je příkladem koncepce městského pop-up mobiliáře. Tyto objekty jsou kotveny ke stěně a ve složené poloze nezabírají téměř žádný prostor. Rozložený přístřešek vytváří dvě uzavíratelné kóje, které poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům a slouží jako nouzový úkryt pro lidi bez domova. Konečným cílem je vytvoření celé série skládacího mobiliáře rozličných funkcí a jeho rozmístění po městě Brně.

Jakubské náměstí
Schody na Jakubáku
Schody na Jakubáku
Umístění na mapě

Autor:

URBAN LAB

Okamžitý zásah:

Zásahem bude výstavní věž umístěná v prostoru náměstí, která bude prezentovat návrh.

Návrh trvalé změny:

Návrhem budou schody na Jakubském náměstí, které budou sloužit k sezení a budou umístěny u stěny kostela s vyhlídkou do náměstí.

ulice Česká
Česká
Česká
Umístění na mapě

Autor:

Pavel Korbička

Okamžitý zásah:

Grafická prezentace návrhu kultivace ulice České pro kolemjdoucí.

Návrh trvalé změny:

Kultivace ulice České do podoby Pomníku české státnosti.

ulice Dvořákova
Zahrádky místo parkoviště
Zahrádky místo parkoviště
Umístění na mapě

Autor:

URBAN LAB

Okamžitý zásah:

Zahrádky místo parkoviště.

Návrh trvalé změny:

Zahrádky místo parkoviště.

ulice Jihlavská u křižovatky s ul. Netroufalky
Přechod přes Jihlavskou
Přechod přes Jihlavskou
Umístění na mapě

Autor:

Vojtěch Říha

Okamžitý zásah:

Nakreslení dočasného přechodu.

Návrh trvalé změny:

Vybudování přechodu.

křižovatka Úvoz - Údolní
Ztratila se zebra
Ztratila se zebra
Umístění na mapě

Autor:

ZEBRA

Okamžitý zásah:

Zrušení jednoho z přechodů na křižovatce Úvoz – Údolní vytvořilo pro chodce uživatelsky nepříznivou situaci, která nebyla dosud navzdory různým prohlášením jakkoliv vyřešena. Na tuto situaci chceme upozornit zásahem, kdy na chodnících kolem křižovatky vysprejujeme na zem do kola obíhající stádo zeber (červené tečky ve vizualizaci), které bude demonstrovat jednotnost a propojenost prostoru z pohledu chodců a upozorňovat právě na absenci zrušeného přechodu.

Návrh trvalé změny:

Obnova zrušeného přechodu na křižovatce Úvoz – Údolní.

roh ulice Dornych a Přízova
Zachraňme Vlněnu!
Zachraňme Vlněnu!
Umístění na mapě

Autor:

Eva Truncová

Okamžitý zásah:

Červené záclony vlající z posledních stojících budov areálu Vlněna upoutají pozornost kolemjdoucích a vyvolají zájem a otázky jak o samotné instalaci, tak o textilním areálu s historicky architektonickou hodnotou.

Návrh trvalé změny:

Původní záměr zachránit historicky významný textilní areál se už asi nepodaří, nicméně rozloučení v podobě jeho posledního výkřiku o pomoc snad bude realizovatelné.

ul. Benešova x Nádražní
TERMINAL
TERMINAL
Umístění na mapě

Autor:

proam architekti

Okamžitý zásah:

Zvýraznění vstupu do podchodu jako jednoho z přístupů na hlavní nádraží.

Návrh trvalé změny:

Úprava prostoru Benešova / Nádražní vč. řešení vstupu do podchodu k hlavnímu nádraží jako přestupní uzel vlakové / autobusové / cyklo a pěší dopravy.

Křížení ulice Mášova a Moravské náměstí
Urban Dynamics A
Urban Dynamics A
Umístění na mapě

Autor:

KOGAA Studio

Okamžitý zásah:

Pro tuto lokalitu navrhujeme městský zásah tzv. 2. kategorie (mimo šíření dat a informací o problematice, sbírá daná instalace relevantní data pro další použití v otázkách řešení), který by dokázal generovat data o celkovém pohybu jedinců přecházejících toto místo a případně i minimalizovat rizika přecházení.

Návrh trvalé změny:

Vytvořit přemostění automobilové komunikace Moravského náměstí.

Velký městský okruh
Metrobus
Metrobus
Umístění na mapě

Autor:

Vídeňské předměstí

Okamžitý zásah:

Pilotní jízda Metrobusu s měřením časů a komentářem o přestupních vazbách.

Návrh trvalé změny:

Expresní autobusové linky využívající Velký městský okruh a dálniční přivaděče, které svou rychlostí dokážou konkurovat autům. Pilotní linka spojuje královopolské nádraží a bohunický kampus.

Autobusová linka č. 52
Kolobus
Kolobus
Umístění na mapě

Autor:

Vídeňské předměstí

Okamžitý zásah:

Pokusná jízda autobusu s držáky na kola na lince č. 52 spojená s cyklojízdou a měřením časů, vzdáleností etc.

Návrh trvalé změny:

Navrhujeme rozšířit využívání autobusů s držáky na kola na linky obsluhující velká sídliště na kopcích.
Ideální pilotní linkou je bus 52 s opakovaným převýšením 200 m, kdy kola lze nakládat/vykládat pouze v 8 zastávkách: Mendlovo náměstí, Antropos, Kohoutovice-hájenka, Stará dálnice, Křivánkovo nám. (Žebětín), Kavčí (Kamechy), Kubíčkova (Bystrc), Zoologická zahrada.

nábřeží ulice Zvěřinova
Nábřeží Zvěřinova
Nábřeží Zvěřinova
Umístění na mapě

Autor:

Filip Slezák

Okamžitý zásah:

Prostorový nápis, cca 1 m vysoký, 8 m dlouhý.

Návrh trvalé změny:

Revitalizace nábřeží, celková kultivace prostoru.

Husova ulice
Zastávka Husova
Zastávka Husova
Umístění na mapě

Autor:

Moravská galerie

Okamžitý zásah:

Několikadenní pokusná zastávka tramvaje na znamení.

Návrh trvalé změny:

Zastávka tramvaje na Husově ulici u Pražákova paláce, Um.prům.muzea, Filharmonie, hotelu International, vstupu na Špilberk …, v polovině úseku mezi Českou a Šilingrovým náměstím (0,7 km).

Po hlavní je to rychlejší!
Po hlavní je to rychlejší!
Po hlavní je to rychlejší!
Umístění na mapě

Autor:

Martin Daněk, Martin Doležel / ARCHANTI

Okamžitý zásah:

1) Uzavírka parkoviště a průjezdu
2) Happening na nároží Lidické a Lužánecké ulice – sousedské aktivity, zkrášlování prostoru, diskuze, koncerty

Návrh trvalé změny:

Vytvoření pěší zóny v místě „zkratky“ podél Lidické v trase Antonínská – Lužánecká.

Pravý břeh řeky Svitavy, u cyklistické stezky, při ulici Porážka
Výsadba naučné chmelnice
Výsadba naučné chmelnice
Umístění na mapě

Autor:

Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. / Petr Hauskrecht – Parní pivovar

Okamžitý zásah:

Na místo plánovaného návrhu umístíme tabuli s informací o záměru výsadby chmelnice.

Návrh trvalé změny:

Jedná se o výsadbu různých druhů odrůd chmele v blízkosti Parního pivovaru Petr Hauskrecht na přilehlém pozemku v délce cca 60 m při cyklistické stezce. Charakteristika jednotlivých odrůd chmele bude popsána na informační tabuli.