Jak se zapojit

Nejbližší výzva bude vyhlášena na jaře 2018

FAQ – Často kladené otázky

Předpoklad pro obojí je stejný – máte nápad.
Nějaké místo v Brně se vám nelíbí nebo si myslíte, že má na víc.

Uděláte:

  1. ZÁSAH = to, co dočasně umístíte nebo uděláte na daném místě (třeba cedule, lavička nebo výtvarný objekt), abyste upozornili na skrytý potenciál místa. Může to být také happening nebo experiment (zásahem můžete rovnou pokusně vyzkoušet svůj návrh trvalé změny).

Zásah je zviditelněním vašeho návrhu.

Příklady zásahů zde.

Přehlídka zásahů se koná v září a říjnu 2016 v ulicích Brna.

  1. NÁVRH toho, jak by se mělo místo trvale upravit. Návrh se odevzdává v elektronické podobě na jednom posteru formátu B1 (PDF, 100×70 cm, 200-300 dpi). Postery na výstavu budeme tisknout my.

Příklady návrhů zde.

Výstavu návrhů plánujeme na jaro 2017.

  • pouhé podání podnětu či stížnosti
  • reklama
  • projev nesnášenlivosti nebo násilí
  • aktivity mimo hranice zákona

Zásahy a návrhy vytvářejí účastníci MZ Brno 2016, ne organizátoři.

Chcete-li pouze podat podnět či stížnost, doporučujeme použít stránku http://www.zmapujto.cz/.

Na webu v sekci Jak se zapojit najdete stručný přihlašovací formulář.

Uzávěrka přihlášek je 21. června, v den druhého setkání účastníků s organizátory.

Termín dáváme proto, abychom stihli vyřídit všechna potřebná povolení.

Ne, nemusí. Může to být třeba i návrh systémového řešení – třeba kontejnerových stání, intervalů na semaforech, údržby parků apod.

MZ Brno 2016 jsou projekt postavený na aktivitě a participaci účastníků. Pořadatel MZ Brno 2016 se stará o organizaci setkání účastníků, koordinaci jejich zásahů, propagaci a medializaci akce a poskytuje základní produkční zázemí. Tam, kde to bude účelné, uhradí administrativní poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a pomůže s vyřízením potřebných povolení.

V tuto chvíli nejsou prostředky na plošnou podporu přihlášených zásahů. Pokud se podaří získat další finanční prostředky, na 2. setkání účastníků v červnu budeme informovat o možnostech podpory a způsobu výběru podpořených zásahů.

Standardní povolení (přiměřený zábor prostranství, zvláštní užívání vozovky apod.) vyřídíme hromadně, poplatky s tím spojené uhradíme stejně jako případný pronájem dopravního značení. V případě neobvyklých požadavků nebo pochybností o přiměřenosti požadovaných povolení budeme individuálně jednat s účastníky. Vše potřebné s vámi projednáme na 2. setkání 21. června.

Příklady dočasných zásahů